Đồng hồ áp suất 0-0.1mpa vỏ thép

Mô tả

Đồng hồ đo áp suất 0-0.1MPA , chân ren M20*1.5, mặt 100mm, vỏ thép đen chân đồng

Đồng hồ áp suất vỏ thép mặt 100mm, 0.1mpa

 

Đồng hồ áp suất vỏ thép mặt 100mm, 0.1mpa

Đồng hồ mặt 100mm hoặc mặt 150mm,chân đứng ren M20*1.5,không dầu, Vỏ thép đen

Các dải áp thông dụng

Đồng hồ Y100 -0.1-0.1MPA

Đồng hồ Y100 – 100Mpa

Đồng hồ Y100 -0.1-0MPA

Đồng hồ Y100 0.6MPA

Đồng hồ Y100 0-0.1MPA

Đồng hồ Y100 0-1.6MPA

Đồng hồ Y100 0-100MPA

Đồng hồ Y100 0-10MPA

Đồng hồ Y100 0-1MPA

Đồng hồ Y100 0-2.5MPA

Đồng hồ Y100 0-25MPA